Colofon

Verantwoording 
Ter nagedachtenis en als eerbetoon aan Hans Waanders (1951-2001) houdt Stichting ARTisBOOK van donderdag 30 september - zaterdag 30 oktober 2021 een archiefpresentatie van zijn kunstenaarsboeken en ephemera met de titel Hans Waanders - 20 jaar in gedachten.

In kader hiervan is een digitale catalogus gemaakt. Deze blijft onderdeel van onze website en zal frequent worden aangevuld. Na de archiefpresentatie zal grotendeels van de getoonde werken ter raadpleging onderdeel blijven van ons archief. 

Dankwoord 
Speciale dank gaat uit aan Petra van Koppen (Stichting Hans Waanders) voor de kunstwerken en het naslagwerk. Tevens gaat onze dank uit aan Flip Ekkers (uitgeverij Philip Elchers) voor de bruiklenen en Peter Foolen (contemporary art, bookdesign, publishing & exhibitions) voor de bruiklenen en het fotomateriaal. 

Auteursrecht
Hans Waanders - 20 jaar in gedachten is een initiatief van Stichting ARTisBOOK. Alle informatie op deze website (teksten en foto’s) zijn met toestemming van de Stichting Hans Waanders en andere betrokkenen opgenomen. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van de website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Idee/samenstelling archiefpresentatie en digitale catalogus: Henk Woudsma

© 2021