Colofon

BESTUUR
Henk Woudsma, voorzitter
Secretaris (vacant)
Agnes Scholte, penningmeester

ADVISEURS
Marinus Augustijn
Pieter Augustijn

Barthold Boksem
Lola Diaz Cantoni
David Stroband


Ontwerp en samenstelling website: Henk Woudsma 

De Stichting is 11 december 2017 opgericht voor onbepaalde tijd. De Stichting legt elk jaar zijn activiteiten vast in een jaarverslag. De jaarverslagen zijn hiernaast te downloaden.

De Stichting heeft status
culturele ANBI.

IBAN: NL39INGB0008124814
KvK: 70270422
RSIN: 858227149

We volgen de voorschriften van het RIVM en de overheid met betrekking tot COVID-19.