Colofon


BESTUUR
Henk Woudsma, voorzitter
Barthold Boksem, secretaris
Agnes Scholte, penningmeester

ADVISEURS
Marinus Augustijn
Lola Diaz Cantoni

De Stichting is 11 december 2017 opgericht voor onbepaalde tijd. De Stichting legt elk jaar zijn activiteiten vast in een jaarverslag. De jaarverslagen zijn hiernaast te downloaden.

De Stichting heeft status culturele ANBI.

Ontwerp en samenstelling website: Henk Woudsma