Colofon

Algemeen bestuur
Agnes Scholte en Rein Jelle Terpstra, voorzitter
Lejo Siepe, secretaris
Ingeborg Entrop, penningmeester
Dagelijks bestuur
Pieter Augustijn
Lola Diaz Cantoni
Henk Woudsma

Adviseurs
Marinus Augustijn
Barthold Boksem
David Stroband


De Stichting is 11 december 2017 opgericht voor onbepaalde tijd. De Stichting legt elk jaar zijn activiteiten vast in een jaarverslag. De jaarverslagen zijn hiernaast te downloaden. De Stichting heeft status culturele ANBI.

IBAN: NL39INGB0008124814
KvK: 70270422
RSIN: 858227149

Ontwerp en samenstelling website: Henk Woudsma