Algemeen bestuur

Agnes Scholte, co-voorzitter
Rein Jelle Terpstra, co-voorzitter

Lejo Siepe, secretaris
Ingeborg Entrop, penningmeester

Dagelijks bestuur

Pieter Augustijn
Lola Diaz Cantoni
Eleni Tsompanidou
Henk Woudsma


De Stichting is 11 december 2017 opgericht voor onbepaalde tijd. De Stichting legt elk jaar zijn activiteiten vast in een jaarverslag. De jaarverslagen zijn hiernaast te downloaden. De Stichting heeft status culturele ANBI.

IBAN: NL39INGB0008124814
KvK: 70270422
RSIN: 858227149

Ontwerp en samenstelling website: Henk Woudsma