Privacyverklaring

Jan der Til, Boek III, WKB18 Groningen (foto: Henk Woudsma / bewerking: Jan van der Til) 


Stichting ARTisBOOK, hierna te noemen ARTisBOOK, verwerkt persoonsgegevens. Door de aard van onze activiteiten beschikken wij over bepaalde gegevens van je. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en gaan hier erg zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens die wij doen, voldoen aan de huidige wet en regelgeving op het gebied van privacy (AVG).

Toepasselijkheid
Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van Stichting ARTisBOOK.