Samenwerkingen en verbinden

ARTisBOOK wil met haar activiteiten verbinden, zij wil – met het kunstenaarsboek als centrale as - een ontmoetingsplaats zijn voor opkomende en bewezen kunstenaars, curatoren, onderzoekers, verzamelaars en geïnteresseerd publiek. ARTisBOOK kan een podium bieden en een stimulerende, inspirerende omgeving zijn. Het documentatie centrum zal 4 dagen per week open zijn voor publiek en voor iedereen toegankelijk.

Binnen de stad Groningen wordt samengewerkt met Academie Minerva, kunstruimte Galerie Block C, Universiteitsbibliotheek en Antiquariaat Berger & De Vries.

Op regionaal niveau willen wij de samenwerking uitbreiden met Groninger Museum, Kunstruimte Het resort, Projectruimte Sign, Rijksuniversiteit, VHDG Leeuwarden en op termijn aansluiten bij de Noordenaars. Landelijk niveau zijn er institutionele contacten met bijvoorbeeld De Appel Amsterdam (Nell Donkers, archivaris), Boekie Woekie Amsterdam (Jan Voss, mede-oprichter), de Printroom Rotterdam (Karin de Jong, directeur) en tal van curatoren, kunstenaars, verzamelaars en geïnteresseerden.

ARTisBOOKshop - Berger en de Vries (foto: Robert Mulder)