Foto: Reyer Boxem

STICHTING ARTisBOOK
De Week van het KunstenaarsBoek in 2018 was de eerste activiteit van stichting ARTisBOOK. Het succes van deze week is versnellend geweest bij het in gang zetten van meer structurele aandacht voor het kunstenaarsboek. Er zijn die week contacten gelegd met instellingen, musea en geïnteresseerden en met beginnende en gevestigde talentvolle kunstenaars en andere makers. Draagvlak voor voortzetting van de activiteiten is getoetst waarbij naar voren is gekomen dat niet alleen het zien of bezitten van  ‘kunstenaarsboeken’, maar ook ontmoetingen, gesprekken en samenwerkingen ruimte zouden moeten krijgen.

Bijna 2 jaar verder heeft ARTisBOOK per 1 september 2020 een eigen locatie in de binnenstad van Groningen en duidelijk voor ogen hoe ze verder wil.

VISIE OP HET KUNSTENAARSBOEK
Een kunstenaarsboek is een boek waarbij de kunstenaar de specifieke kenmerken van het boek als medium voor zijn ideeën heeft gekozen. Een boek als een kunstwerk dat toegang geeft tot de ideeënwereld van de kunstenaar. Het kan een unicum betreffen maar evengoed in grote oplage gemaakt zijn. De mogelijkheid van oplage maakt het ‘als multiple’ in principe bereikbaar en toegankelijk voor een groot publiek. Het is een boek van een kunstenaar en niet over een kunstenaar: geen catalogus, tenzij de catalogus functioneert als kunstwerk in boekvorm. De criteria voor een kunstenaarsboek zijn niet strak te begrenzen, zoals de kunst zich ook per definitie niet binnen grenzen laat vangen. Juist in de grensgebieden vinden de experimenten met dit medium plaats.

ARTisBOOK richt zich op ‘het kunstenaarsboek als concept’; boeken, grafische werken en affiches, bulletins, mail-art, kunstenaarspagina's, blog-art, kunstenaarsteksten, object-boeken, postal messages, tijdschriften, soms ook uitnodigingskaarten of performed lectures rekent het tot haar onderzoek domein. Kunstenaarschap kan zich daarmee bij ARTisBOOK ook betrekken op schrijvers, dichters, grafische vormgevers en andere makers die zich in het beeldende en (ver)beeldende terrein begeven mits met daadwerkelijke kwalitatieve ambitie en gerelateerd aan ‘het kunstenaarsboek’.

Binnen de stad Groningen wordt samengewerkt met Academie Minerva, kunstruimte Galerie Block C, Universiteitsbibliotheek en Antiquariaat Berger & De Vries. Op regionaal niveau willen wij de samenwerking uitbreiden met Groninger Museum, Kunstruimte Het resort, Projectruimte Sign, Rijksuniversiteit, VHDG Leeuwarden en op termijn aansluiten bij de Noordenaars. Op landelijk niveau zijn er contacten met tal van curatoren, kunstenaars, verzamelaars en geïnteresseerden.

Tentoonstelling Sequence 1, Academie Minerva Groningen, 2015
Concept en samenstelling: Barthold Boksem, Rein Jelle Terpstra en Henk Woudsma

ARTisBOOK wordt ondersteund door:

Wilt u ons ook steunen?