Hetty Huisman: CeragenetiCs

Opstelling tentoonstelling 'Art Scene Unseen', FORUM TRIANGULARE, Kasteel Oud-Rekem, 2018 (foto's: David Maesen)

In 1968 introduceerde Hetty Huisman (1941-2017) CeragenetiCs als pseudoniem voor haar werk. CeragenetiCs is een samenvoeging van de woorden Ceramiek en genetiCa dat zoveel betekent als: uit de aarde voortkomend (Ceramix). In haar kunstenaarsboeken wordt veel verwezen naar het vakgebied en ceramiek. Tekst en traditionele druktechnieken worden gebruik om thema’s te onderzoeken zoals feminisme, homofilie, man-vrouwmoederverhoudingen, de relatie tussen oost en west en het concept leegte, als plek waar open vragen kunnen ontstaan. Of in haar eigen woorden: "Mijn boeken zijn gelaagd door taal, geluid, materiaal, betekenissen, op het eerste gezicht cryptisch en abstract" (bron: blog Nederlandse kunstenaarsboeken, 2015). 

Huisman onderzocht de materiële eigenschappen en conceptuele betekenissen van klei/aarde als één van de elementen naast vuur, water en lucht. Zij ontwikkelde een eigen concept van klei en deed uitgebreid onderzoek naar nieuwe processen en materialen en kwam tot andere wijzen van visualisatie. Zo toonde ze ceramische processen ook in het platte vlak: bijvoorbeeld door verschillende soorten klei op een vel papier te hechten met een lijmlaag. Om daarmee zowel het concrete materiaal als universele processen onder de aandacht te brengen: ‘Hoe noodzakelijk is het iets in klei te objectiveren als men geen weet heeft van de collectieve inhoud die aan het gehele keramische procedé ten grondslag ligt…’ (bron: het Boek der Natuur, CBK Groningen, 2018)

Huisman gaat voorbij aan de conventionele evolutie van haar materiaal: klei, tot een object, een pot of vaas - die dan wordt tentoongesteld, gefotografeerd, in een boek afgedrukt en in een boekenkast onder de rubriek Ceramiek wordt bijgezet. Zij lengt de klei aan met haar leven en haar schrijven en haar bladzijden en haar beelden. Zo presenteert zij een wereld waarin de materie klei, en de geest verbeelding, in elkaar verstrikt zijn. Of: de materie geest en de verbeelding klei in elkaar verstrikt zijn (bron: Cees de Boer, openingsrede het Boek der Natuur, 2018).

Opstelling tentoonstelling 'het Boek der Natuur', CBK Groningen, 2018