Kasper Andreasen: het boek in intermediale vorm

Hieronder een essay van Kasper Andreasen (1979) verschijnt naar aanleiding van de tentoonstelling FLIP — About Image Construction en werd geconcipieerd als pendant van de video Tomorrow (2011), een samenwerking met Hanne Lippard. Zowel tekst als video vullen elkaar aan. De tekst gaat in op enkele bedenkingen die tot een hypothese moeten leiden omtrent het audiovisuele boek. De video is dan weer een uitwerking van de bedenkingen, die in het essay worden aangeraakt. Het is een audiovisueel werk dat boek, film, performance, schrijven en fotografie in zich verenigt. Hierin laat Andreasen zien dat het kunstenaarsboek als genre in het bijzonder in geslaagd is om verschillende disciplines samen te brengen.

De visuele taal van Tomorrow tast de definitie van het kunstenaarsboek af: de wijze waarop een boek in intermediale vorm zichzelf kan bevragen, de rol van snapshot fotografie versus de structuur van het toeval, en een ‘ruimte-tijdsequentie’ die symptomatisch is voor onze hedendaagse leeservaring. Een poging om via die 'ruimte-tijdsequentie' een soort vertelde boekervaring tot stand te brengen (bron: het boek in intermediale vorm, medium.com, 2018)

Kasper Andreasen, Tomorrow (2011)