Rein Jelle Terpstra: Retracing

Rein Jelle Terpstra: "Een kunstenaarsboek is een medium, meer dan alleen een drager van afbeeldingen, al dan niet in combinatie met tekst. Op het moment dat eigenschappen en vorm van een boek samenvallen met je idee, kun je spreken van een kunstenaarsboek. Die eigenschappen kunnen van alles zijn. Het kunstenaarsboek heeft bijvoorbeeld de unieke mogelijkheid dat je dit kunt aanraken en zien tegelijk, er zit dus altijd een handeling aan verbonden, zoals het vasthouden van het boek of het omslaan van de bladzijden. Oftewel: het kunstenaarsboek is geen drager van afbeeldingen, maar is zelf beeld” (bron: Sequence 1, Academie Minerva Groningen, april 2014).

Het kunstenaarsboekboek en diaporama Retracing (2013) zijn een onderdeel van een groter onderzoek over waarneming, geheugen, fotografie en de afwezigheid van beelden. Terpstra werkt samen met mensen die hun gezichtsvermogen gaan verliezen. "Ik heb hen gevraagd naar beelden die voor hun waardevol zijn. Hoe kunnen of willen zij deze beelden onthouden? Ik kijk als het ware over hun schouder mee en fotografeer wat zij mij aanwijzen. Naar wat zij zien, maar ook wat zij nog denken te zien of willen zien" (bron: reinjelleterpstra.nl).

Installatie diaporama Retracing (2013)