Verbondenheid met het landschap: Marinus van Dijke

Sinds 1996 is Van Dijke zich gaan verdiepen in een stuifvallei in de duinen van Haamstede die hij ‘de Plek’ noemt. Hij werd geconfronteerd met een dynamisch gebied, dat een kwetsbaar en kleinschalig maar tegelijk ook een robuust en monumentaal karakter heeft. Kleinschalige verschuivingen hebben grote gevolgen en hij ontdekte dat alles binnen ‘De Plek’ een heldere logische functie heeft en vol poëzie is. In de tentoonstelling ‘het Boek der Natuur’ liet Van Dijke het boek In Verkenning (2018) zien met een oplage van elf unieke exemplaren. In het boek gaat hij dieper in op de beleving van ‘de Plek’. Met behulp van geprinte stills uit films, gemaakt met een drone en handcamera, wandelt hij door ‘De Plek’ en reconstrueert het karakter van de omgeving. Elk boek geeft een nieuwe beleving weer. Aan de wand hangen momentopnames die met inkt en verf zijn gekopieerd. Op de film is de totale wandeling geregistreerd waarin de dronebeelden zijn gemixt met de beelden van de handcamera.

"vanuit een gevoel van verbondenheid met het landschap orden ik mijn ervaringen die ik op doe en dat geeft zin aan mijn bestaan. In mijn werken stroomt water, waait de wind, groeien de planten en bewegen mens en dier. Allen laten sporen achter, herinneringen die bewaard en verwerkt worden en zo teruggehaald in de verbeelding. Het is een ontdekken van grote lijnen en subtiele details, die blijvend het kwetsbare van et moment in zich dragen" (bron: catalogus 'het Boek der Natuur, CBK, 2018).


Opstelling in verkenning, het Boek der Natuur, CBK Groningen (2018)in verkenning, oplage 11 (2018)