Vraaggesprekken met kunstenaars

Fragment uit de uitgave interview, Luuk Wilmering (2004)