Colofon

BESTUUR
Henk Woudsma, voorzitter
Barthold Boksem, secretaris
Agnes Scholte, penningmeester

ADVISEURS
Marinus Augustijn
Lola Diaz Cantoni

De Stichting is 11 december 2017 opgericht voor onbepaalde tijd. De Stichting legt elk jaar zijn activiteiten vast in een jaarverslag. De jaarverslagen zijn via onderstaande linkt te downloaden.


De Stichting heeft status culturele ANBI.


Documenten

Statuten Stichting AR Tis BOOK
PDF – 112.7 KB 10 downloads
Beleidsplan 2018 2021
PDF – 315.6 KB 13 downloads
Jaarverslag 2018
PDF – 957.4 KB 11 downloads