Love books, Je t’aime, Robin Waart, 2006-tot op heden
T
ijdens zijn expositie in 2021 in onze ruimte plaatste Waart dit werk in ons archief.
De logo’s van de uitgevers vormen de zin: je t’aime. Refererend aan zijn liefde voor boeken).

Het archief is het fundament van onze ruimte, het is de geschiedenis van waaruit wij werken en bron voor nieuwe presentaties en exposities. De waarden van gastvrijheid, collectiviteit, experimenteren en kennisuitwisseling liggen er in verankerd en ook de diversiteit aan materialen en verschijningsvormen komen er in terug. Een rijke en bijzondere bron om uit te putten voor jongere generaties kunstenaars en om te delen met professionals, studenten en geïnteresseerden.

Er is een boekenkast aanwezig. Gedurende de openingstijden of op afspraak is er de mogelijkheid om kunstenaarsboeken en -tijdschriften door te bladeren en documentatie te raadplegen. We bieden hiermee een kennisbank voor kunstenaars, academici, onderzoekers, studenten of curatoren om hun huidige praktijk verder te ontwikkelen of een nieuw (onderzoeks)project te starten.

De collectie geeft een gevarieerd beeld met een focus op het Nederlandse kunstenaarsboek. Om meer diversiteit en internationale representatie in het archief te brengen worden er nu gerichte aankopen gedaan. Tegelijkertijd wordt het archief ook via onze exposities en het Bookshelf programma aangevuld met boeken van de exposerende kunstenaars waarmee ook de geschiedenis van de ruimte zelf in het archief verweven wordt.

Dankbaar heeft Stichting ARTisBOOK van de volgende personen kunstenaarspublicaties en naslagwerk als schenking ontvangen: Annesas Appel, Marinus Augustijn, Mémé Bartels, Cees de Boer, herman de vries, Michel de Vries (Antiquariaat Berger & De Vries), Siebe Hansma, Katalin Herzog, Frank Sciarone, Co en Lilian Seegers, Stichting Stokroos, Els van Odijk, Henk Woudsma.