Organisatie

Algemeen bestuur

Agnes Scholte, voorzitter

Bram van der Waaij, secretaris 

Ingeborg Entrop, penningmeester


Dagelijks bestuur

Pieter Augustijn

Ruby de Vos

Henk Woudsma

De Stichting is 11 december 2017 opgericht voor onbepaalde tijd. Wij onderschrijven als organisatie de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. De Stichting heeft status culturele ANBI.

IBAN: NL39INGB0008124814
KvK: 70270422
RSIN: 858227149

ARTisBOOK wordt ondersteund door:

Lay-out en samenstelling website: Henk Woudsma