Organisatie

Algemeen bestuur

Agnes Scholte, voorzitter
Bram van der Waaij, secretaris
Ingeborg Entrop, penningmeester


Dagelijks bestuur

Pieter Augustijn
Lola Diaz Cantoni
Eleni Tsompanidou
Henk Woudsma


De Stichting is 11 december 2017 opgericht voor onbepaalde tijd. Onze jaarverslagen en jaarrekeningen zijn HIER te downloaden. Wij onderschrijven als organisatie de Fair Practice CodeGovernance Code Cultuur en de Code Diversiteit & Inclusie. De Stichting heeft status culturele ANBI.

IBAN: NL39INGB0008124814
KvK: 70270422
RSIN: 858227149

ARTisBOOK wordt ondersteund door:

Lay-out en samenstelling website: Henk Woudsma