Kunstenaarsinitiatief De Zaak

Onafhankelijke verkenning en ontwikkeling van vormen van hedendaagse beeldende kunst.

Stichting De Zaak was een kunstenaarsinitiatief dat in 1979 werd opgericht door Jouke Kleerebezem, Ton Mars en Hans Scholten en bestond tot 1990. De Zaak exploiteerde daartoe tentoonstellingsruimtes aan de Schuitendiep 72.4 en vanaf 1983 aan de Turftorenstraat 18-20 in Groningen. Er werden diverse publicaties uitgegeven en organiseerde lezingen en discussies. Sinds haar oprichting streefde De Zaak naar de voortdurende ontwikkeling van de interactie tussen kunstwerk, kunstenaar en publiek. Vanuit de overtuiging dat haar kunstenaars haar kapitaal zijn, werd de respectvolle aandacht voor hen door geen enkel oneigenlijk belang verstoord. De Zaak stimuleerde een persoonlijk betrokkenheid en omgang bij en met actuele beeldende kunst. Een belangrijk aspect was hierbij het ‘denken achter de kunst’ en de houding van de kunstenaar ten opzichte van het ontstaan en functioneren van werk. De Zaak ontwikkelde zich hiermee in de loop der jaren van een podium tot een kader voor hedendaagse kunstproductie en –presentatie, waarmee binnen het Nederlandse kunstveld een unieke positie ingenomen werd.

De Zaak, Documentatiecentrum, Turftorenstraat 20, Groningen

De Zaak, Expositieruimte, Turftorenstraat 18, Groningen

Kunstenaarspagina's in Drukwerk De Zaak 

Belangrijke uitgave was Drukwerk De Zaak’, een zelfstandige presentatievorm in de beeldende kunst. Deze werd vanaf 1980 tweemaandelijks en vanaf 1982 viermaandelijks in een oplage van 750 uitgegeven. De 39 nummers werden vormgegeven door Jouke Kleerebezem en werden voorzien van originele bijdragen van tientallen kunstenaars. Drukwerk De Zaak ontwikkelde zich van een mededelingenblaadje, van een drukwerk dat op informatieve wijze het tentoonstellingsprogramma van De Zaak volgde, tot een zelfstandig medium binnen De Zaak, weliswaar gelieerd aan de tentoonstellingsruimte en op dezelfde inhoudelijke leest geschoeid, maar in hoge mate met autonome functie. Het merendeel van de zich in het Drukwerk De Zaak presenterende Nederlandse en buitenlandse kunstenaars beschouwt haar bijdragen met fraai getypografeerde kunstenaarsteksten en goed gereproduceerde fotografie als een geïntegreerd onderdeel van hun werk. Zij zagen dit tijdschrift als een zelfstandig presentatievorm en richtten zij zich op de theoretische context van de actuele kunst. Door de relatie waarin Drukwerk De Zaak tot de tentoonstellingsruimte staat onderscheid deze van de overige kunstenaarstijdschriften in Nederland als Makkom, Code en Het Bassin.

Kunstenaars die hebben deelgenomen aan exposities en/of de kunstenaarsbijdragen zijn oner meer David Askevold, Guillaume Bijl, Tineke Bouma, Gerrit Dekker, Rodney Graham, David Groot, Harry de Kroon, Drewes de Wit , Mirjam de Zeeuw, Marten Hendriks, Rini Hurkmans, Servie Janssen, Marco Klaassen, Jouke Kleerebezem, Philip Kuijpers , Ton Mars, Bert Mebius, Peter Mertens, Jan Nederveen, Rob Nypels, Jurgen Partenheimer, Sef Peeters, Paul Perry, Tom Puckey, Ria Roerdink, Guy Rombouts, Marc Ruijgrok, Hans Scholten, Joseph Semal, John van de Rijdt, Jan van den Dobbelsteen,  J.C.J. van der Heyden, Thomas van der Linden, Arno van der Mark, Harm van der Wal, Geurt van Dijk, Floor van Keulen, Geert-Jan van Oostende,  Aafke van Veen, Marieken Verheyen.

Bron: Dit artikel is samengesteld uit foto's en teksten van Drukwerk De Zaak met dank aan de Universiteitsbibliotheek Groningen voor het beschikbaar stellen van de nummers 1 t/m 39.