Introductie

Uitnodigingskaart (ontwerp: Pieter Augustijn)

Als eerbetoon aan Hans Waanders (1951-2001) houdt Stichting ARTisBOOK van 2 oktober - 30 oktober 2021 een archiefpresentatie van zijn kunstenaarsboeken en ephemera met de titel Hans Waanders - 20 jaar in gedachten. In kader hiervan is deze online catalogus gemaakt. Na de archiefpresentatie zal grotendeels van de getoonde werken voor raadpleging een onderdeel blijven van het archief. 

Speciale dank gaat uit aan Petra van Koppen voor het afstaan van de kunstwerken en het naslagwerk. Tevens gaat onze dank uit aan Flip Ekkers (uitgeverij Philip Elchers), Kunstpunt Groningen en Peter Foolen (Peter Foolen editions) voor de bruiklenen. 

Auteursrecht
Hans Waanders - 20 jaar in gedachten is een initiatief van Stichting ARTisBOOK. Alle informatie op deze website (teksten en foto’s) zijn met toestemming opgenomen. Alle foto’s zijn eigendom van ARTisBOOK tenzij anders vermeld. Het kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de inhoud van de website is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende(n).

Idee/samenstelling archiefpresentatie en online catalogus: Henk Woudsma
© 2021