Tell Me What Sort of Wall Paper Your Room Has and I Will Tell You Who You Are, In-Out Productions, Amsterdam, 1973 (particuliere verzameling)

Een boek dat hem niets heeft gekost is het kleine werkje met de lange titel: Tell me what sort of wall paper your room has and I will tell you who you are. Het verscheen in 1973. De titel is een woordspeling op een Spaans gezegde dat, naar me is verteld, luidt: Vertel me hoe je huis eruit ziet en ik zeg je wie je bent. Niet ver van de locatie Reguliersgracht in Amsterdam bevond zich destijds, op de hoek van de Weteringschans, het grote behanghuis Rath en Doodeheefver. De firma bracht met enige regelmaat stalenboeken uit en blijkbaar ging de oude set dan naar de vuilnis. Ulises vond een dergelijk boek op straat en was direct verrukt over de vondst, helemaal gratis, en zulk mooi materiaal. Hij sneed bladzijden uit de diverse behangsoorten en typte er de relatie op die hij had met de bewoners van zijn denkbeeldige huis, zoals my sister's room, my teacher's room, my psychiatrist's room. In een tweede editie zijn de opschriften met de hand geschreven (bron: Tineke Reijnders, lezing Symposium UB Groningen, WKB18, 2018).