Boek XL

3 september t/m 1 oktober 2022

In ARTisBOOK toonde Jan van der Til Boek XL. Het was het eerste deel van een omvangrijk werk, maar misschien ook wel het laatste.

Boek XL werd oorspronkelijk in maart 2020 als voorstel ingediend voor de 'Open Oproep Op Campus Academie Minerva' van het Mondriaan Fonds. Deze open call richtte zich op een groene en permanente invulling van het binnenplein van Academie Minerva aan het Gedempte Zuiderdiep in Groningen. Vanwege de uitbraak van COVID-19 werd de open call door het Mondriaan Fonds en Academie Minerva abrupt en volledig geannuleerd.

Boek XL is echter doorontwikkeld en kent inmiddels zeer verschillende verschijningsvormen. Samen vormen ze het verslag van een denkwereld met als onderwerp klimaatverandering, de achteruitgang van soortenrijkdom en ons handelen hierin.

 © foto's Kees Muizelaar

Over Jan van der Til


Jan van der Til gebruikt abstracte processen uit de natuur zoals groei, zelfregulatie en soortspreiding voor de ontwikkeling van theoretische kaders voor zijn werk - zoals Boek XL - waarmee hij ageert tegen eendimensionaal denken.

De ontwikkeling van Boek XL is het resultaat van een brede beroepspraktijk waarin hij onafhankelijk opereert en indien nodig initiatieven neemt die een publiek belang dienen.

Zijn werk - altijd getiteld Boek gevolgd door een Romeins volgnummer - wordt (inter)nationaal getoond in galerieën en musea. Om minder afhankelijk te zijn van instituten gebruikt hij steeds vaker het internet (geen sociale media) om zijn werk te tonen en verder te ontwikkelen. Duurzaamheid en het zo min mogelijk gebruiken van grondstoffen spelen hierin ook een rol.

Sinds 2021 investeert hij veel tijd in de crypto-ruimte en verdiept hij zich in de wereld van DeFi en de steeds groter wordende mogelijkheden van blockchain-technologie. Daarnaast zit hij als bestuurder en adviseur in diverse lokale- en landelijke natuurorganisaties en beheert hij een museale collectie modernistisch industrieel design.

 

Boek XL werd mede mogelijk gemaakt door: