TURNSTONE
Sibylle Eimermacher


tentoonstelling met boekpresentatie

5 februari t/m 19 februari 2022

Sibylle Eimermacher is geboren in 1979 in Münster, Duitsland en woont sinds twintig jaar in Nederland. Sinds haar jeugd voelt zij een sterke aantrekkingskracht tot de desolate Scandinavische steenlandschappen, als een gevoede ‘Heimat’. In haar werk als beeldend kunstenaar onderzoekt en reflecteert zij op de relatie die wij als mens met rotsen, stenen en mineralen hebben.

In 2016 liet Sibylle op de Drentse zandverstuivingen haar oog vallen op de rood-, bruin- en paarskleurige granieten en porfieren. Toen zij zich vervolgens verdiepte in de geologische achtergrond van deze zwerfstenen, waren er twee namen van herkomstgebieden die tot haar verbeelding spraken: de provincie Dalarna met het Siljanmeer midden in Zweden, en het Ålandarchipel gelegen in de Botnische zee, horend bij Finland. De zwerfstenen in het Nederlandse landschap zag zij ineens als getuigen van verre streken, de ruige Scandinavische rots landschappen en de routes die deze stenen tijdens de ijstijden hebben afgelegd. Het verlangen om naar het Noorden te trekken was weer aangewakkerd. In de zomer van 2016 en winter 2019 volgden twee studiereizen naar deze twee noordelijke regio’s.

De video Ellipse verteld een semi-fictief verhaal, gebaseerd op citaten van de Britse ornitholoog Charles Dixon, die verbanden zocht en vooral bedacht tussen de routes van de vogeltrek en de geografische invloeden van de ijstijden. Zijn theorieën werden later weerlegd en gaven Sibylle daarmee de vrijheid om de thematiek van migratie en thuis voelen met oog op zwerfstenen, mens en vogels op een persoonlijk fictieve manier te benaderen. De titel refereert aan de theorie van Milankoviç, die de ijstijden in verband brengt met de baan van de aarde rond de zon.

De video Landed is als een tegenpool te zien. Hierin wordt op een slideshow-achtige manier, middels bijna bevroren videobeelden, ingezoomd op de haast niet waarneembare kleurverschuivingen van zwerfstenen op de Drentse zandverstuivingen, veroorzaakt door wisselende lichtomstandigheden. De stenen als splinters tot rust gekomen op hun plaats van bestemming, maar nog steeds blootgesteld aan veranderlijkheid door kosmische krachten.


Haar nieuwe boek A Guide Through Hue neemt de kijker mee naar plaatsen waar de rotsen en stenen blootliggen, als aderen die het landschap kleuren en het oog sturen, zodra de waarneming zich overgeeft aan de roodachtige, paarse en bruine tinten van granieten en porfieren, die door erosie in uiteenlopende gradaties verbleken en verkleuren; af en toe getransformeerd tot metamorf gesteente met grijze en lichtgekleurde slierten.
Vanuit het moedergesteente in Scandinavië verspreiden de zwerfstenen zich geleidelijk in toenemende mate, totdat ze in de Nederlandse vlakte uitlopen. Nationale grenzen, maar ook grenzen tussen natuur en cultuur worden genegeerd. Stenen worden opgeraapt en geïntegreerd in nieuwe contexten, waar ze nieuwe functies toegedeeld krijgen binnen de menselijke beschaving.

Wat aan de ene kant gezien kan worden als object en metafoor voor migratie, voor een staat van ontworteling, gekoppeld aan gevoelens als verlangen, kan aan de andere kant ook de ervaring van onderlinge verbondenheid, onomstotelijke presentie en overgave aan de universele staat van continue verandering oproepen.
Het boek is een uitnodiging om in de voorstelling te reizen. Het is een verslag van de observaties van de auteur en een poging om deze te communiceren, én om de vluchtigheid en versplintering van de perceptie op papier te materialiseren.

Folder Turnstone (ontwerp: Pieter Augustijn / tekst: Sibylle Eimermacher)

In de tentoonstelling Turnstone toont Sibylle haar boek A Guide Through Hue en een aantal werken die in het kader van dit onderzoek tot stand zijn gekomen. Tijdens de opening geeft zij met een instrument dat afgestemd is op de zogenaamde Schumannresonantie een geluidsperformance samen met haar broer Johannes Eimermacher op de altsaxofoon, waarin zij de dialoog tussen de metalen klanklichamen zoeken. 

Concept: Sibylle Eimermacher
Organisatie: Henk Woudsma

Geluidsperformance: Johannes en Sibylle Eimermacher

Fotoimpressie opening Turnstone - Sibylle Eimermacher op zaterdag 5 februari 2022 (foto's Robert Mulder)