Stefan Cools
Quercus


28 mei t/m 2 juli 2022

NL
In de tentoonstelling Quercus staat Stefan Cools’ (1981) nieuwe kunstenaarsboek over de eik centraal. Voor dit kunstenaarsboek registreerde Cools de eiken die hij de afgelopen jaren tijdens zijn dagelijkse wandelingen is tegengekomen. De eik, die op dit moment vooral negatief te boek staat als waardplant van de eikenprocessierups, heeft een wonderbaarlijk mooi eigen ecosysteem met vele soorten flora en fauna. Met het verwijderen van de processierupsen in de zomer, verdwijnen ook de meer dan driehonderd andere organismen die op de eik leven. Quercus gaat over het belang van de eik in het ecosysteem en de indirecte gevolgen die de slechte status van de natuur heeft op de eik. Het is immers niet de processierups die bestreden moet worden, maar het door ons verstoorde evenwicht in de natuur dat hersteld dient te worden. De tentoonstelling bestaat naast het kunstenaarsboek Quercus (2022) ook uit kunstwerken die zijn ontstaan tijdens het veldwerk en het onderzoek naar de eik. Verder zal er ook een presentatie zijn van het eerste boek van Cools: The Garden, a Daily Walk (2020). Dit boek registreert de dagelijkse wandeling die Cools al meer dan tien jaar volgens een vaste wandelroute maakt.

EN
The exhibition
Quercus focuses on Stefan Cools' (1981) new artist’s book on the oak tree. For this artist's book, Cools recorded the oaks he encountered on his daily walks in recent years. The oak tree, which is currently mostly regarded in a negative light as the host plant of the oak processionary caterpillar, has a miraculously beautiful ecosystem of its own with many species of flora and fauna. With the removal of the processionary caterpillars in the summer, the more than three hundred other organisms that live on the oak also disappear. Quercus is about the importance of the oak tree in the ecosystem and the indirect effects that nature’s poor condition has on the oak tree. After all, it is not that the processionary caterpillar needs to be combatted, but rather that we disturbed the balance of nature and that needs to be restored. In addition to the artist's book Quercus (2022), the exhibition will consist of artworks created during the fieldwork and research on the oak tree. There will also be a presentation of Cools' first book: The Garden, a Daily Walk (2020). This book records the daily walk Cools has been taking for more than ten years following a set walking route.

AUDIO: Stefan Cools vertelt over het afgebeelde werk (klik op de afb.)

Zaalteksten Quercus