Doneren


Poster tentoonstelling herman de vries, oplage 0, WKB18

Ontwerp: Hansje van Halem

STEUN ONS
Stichting ARTisBOOK is een non-profit organisatie zonder structurele subsidie. De activiteiten en projecten worden gefinancierd uit fondsen en sponsoren. Draag je het kunstwerk in boekvorm een warm hart toe? Wil je een financiële bijdrage leveren? We zijn heel blij met iedere bijdrage.
SCHENKING
ARTisBOOK streeft ernaar om een archief op te bouwen met kunstdocumentatie om kennis te verzamelen en te archiveren, te delen en dit te gebruiken voor onderzoek. Wil je hieraan bijdragen door middel van een schenking in de vorm van een kunstenaarspublicatie, een kunstenaarsdossier, ephemera, publicaties van musea, galeries, uitgevers of officiële instellingen, neem dan contact op met de stichting via info@artisbook.nl.
ANBI
ARTisBOOK heeft de status culturele ANBIDonaties zijn aftrekbaar van de belastingen.
 Particulieren mogen in hun aangifte bij inkomstenbelasting 1,25 x het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder vennootschapsbelasting vallen mogen dit 1,5 x aftrekken.  Uw donaties zijn zeer welkom! Onze IBAN is: NL39INGB0008124814 t.n.v. Stichting ARTisBOOK.