receipt mail-art GREETINGS FROM... (pictures wil be published soon!)

Greetings from…
20 april 2024 - 11 Mei 2024

Reizen, ansichtkaarten en post zijn altijd nauw met elkaar verbonden geweest. De expositie Greetings from… geeft het startschot voor het nieuwe gelijknamige mail-art project van ARTisBOOK. Via een open call die we per post verspreid hebben, zijn kunstenaars uitgenodigd om de relatie tussen reizen en het medium van de ansichtkaart te verkennen. Kaarten komen binnen en zijn te zien gedurende ons tweejarige programma travel.

Inmiddels hebben we diverse kaarten ontvangen van o.a. David Bellingham, Simon Cutts, herman en susanne de vries, Jan Henderikse, Carol Robertson, Colin Sackett, Joachim Schmid, Trevor Sutton, Erika Van Horn (zie bijlage links). Deze zijn nu te zien en tijdens de expositie wordt de installatie steeds aangevuld met nieuwe post. Daarnaast tonen Tanja Isbarn (Groningen, NL) en Sophie Schmidt (Bern, CH) hun HEFT-collect project, een doorlopend mail-art project. Gedurende de expositie wordt de installatie steeds aangevuld met nieuwe post.

Tot en met 11 mei worden de ingestuurde kaarten van de open call tentoongesteld met recente en oudere mail-art van Francis Alÿs, Joseph Beuys, Hans Biezen, George Brecht, Thomas A Clark, Geurt van Dijk, Pier van Dijk/Robert Joseph, Chris Drury, Hans-Peter Feldmann, Chohreh Feyzdjou, Peter Foolen Editions, Hamish Fulton, Anne Geene, Klaas Gubbels, Marten Hendriks, Jenny Holzer, Harmen de Hoop, Esther Kokmeijer, Richard Long, Yoko Ono, Chantal Rens, Dieter Roth, Sophie Schmidt/Tanja Isbarn (HEFT COLLECT), Joachim Schmid, Klaas Staeck, Ulay, Wolf Vostell, herman de vries, Hans Waanders, Robin Waart en Luuk Wilmering

Mail-art is onderdeel van ons tweejarig programma travel, waarin we de politieke en poëtische kanten van het thema reizen onderzoeken. De exposities, lezingen en happenings vormen een doorlopende tentoonstelling waarin we de nieuwe inzichten en vragen meenemen naar onze volgende bestemmingen.

 

Greetings from...
April 20 through May 11, 2024

Travel, postcards and mail have always been closely linked. The exhibition Greetings from... kicks off ARTisBOOK's new mail-art project of the same name. Through an open call we distributed by mail, artists were invited to explore the relationship between travel and the medium of the postcard. Cards come in and are on view throughout our two-year program travel.

Meanwhile, we have received several cards from David Bellingham, Simon Cutts, herman and susanne de vries, Jan Henderikse, Carol Robertson, Colin Sackett, Joachim Schmid, Trevor Sutton, Erika Van Horn, among others (see attachment at left). These are on display now, and during the exhibition the installation will be constantly supplemented with new mail. In addition, Tanja Isbarn (Groningen, NL) and Sophie Schmidt (Bern, CH) are showing their HEFT-collect project, an ongoing mail-art project. During the course of the exhibition, the installation will be constantly supplemented with new mail.

Through May 11, submitted cards from the open call will be exhibited with recent and older mail art by Francis Alÿs, Joseph Beuys, Hans Biezen, George Brecht, Thomas A Clark, Geurt van Dijk, Pier van Dijk/Robert Joseph, Chris Drury, Hans-Peter Feldmann, Chohreh Feyzdjou, Peter Foolen Editions, Hamish Fulton, Anne Geene, Klaas Gubbels, Marten Hendriks, Jenny Holzer, Harmen de Hoop, Esther Kokmeijer, Richard Long, Yoko Ono, Chantal Rens, Dieter Roth, Sophie Schmidt/Tanja Isbarn (HEFT COLLECT), Joachim Schmid, Klaas Staeck, Ulay, Wolf Vostell, herman de vries, Hans Waanders, Robin Waart and Luuk Wilmering

Mail-art is part of our two-year program travel, in which we explore the political and poetic sides of the theme of travel. The exhibitions, lectures and happenings form an ongoing exhibition in which we take the new insights and questions to our next destinations.