fragment uit: Frans Baake, aqq, Enschede, 2013

travel: references 03.02.24 - 09-03-24

Reizen is een thema met een lange geschiedenis van kunstenaars die de wereld intrekken om voor inspiratie, om nieuwe kennis of technieken te vergaren of waarbij de reis zelf het kunstwerk wordt. Als kunstenaars op reis gaan bestaat hun specialisme uit het kunnen noteren van de nieuwe ervaringen. Het boek is daarbij een uitstekend middel om reizen met een bepaald (artistiek) doel te registreren en te presenteren. Door het bijeenbrengen van bevindingen en vondsten die tijdens de reis verzameld zijn, door het idee van tijd en afstand dat bij het doorbladeren ontstaat en de handzaamheid waarmee het door de kunstenaar meegenomen kan worden tijdens hun reizen. Door reizen merk je gelijk de verschillen met de eigen vertrouwde omgeving. Het klimaat, de leefgewoonten, de aanblik, alles is anders en bijna iedereen noteert die verschillen in de een of andere vorm. De reis is een ontdekking van het onbekende maar ook een reflectie op het vertrouwde.

Deze kick-off tentoonstelling is een startpunt en als inspiratiebron voor de hierna komende activiteiten. Er worden werken uit onze eigen collectie gepresenteerd, aangevuld met bruiklenen. Het toont met kunstenaarsboeken, tekeningen, foto- en videowerken, audio de cultuurhistorische context en hoe dit tot en met het heden verder wordt ontwikkeld. 

Kunstenaars: Bas Jan Ader, Kasper Andreasen, Frans Baake, Douwe Jan Bakker, Lothar Baumgarten, Delphine Bedel, Pieter Bijwaard, Stanley Brouwn, Dick Cassée, Laurie Clark, Thomas A Clark, Johan Cornelissen, Tacita Dean, Ad van Denderen, Marinus van Dijke, Mark Dion, Chris Drury, Ger van Elk, Sibylle Eimermacher, Christoph Fink, Peter Fischli & David Weiss, Hamish Fulton, Wim Gijzen, Jan Henderikse, Tjibbe Hooghiemstra, Roni Horn, Douglas Huebler, On Kawara, Esther Kokmeijer, Anouk Kruithof, Sem Langendijk, Junya Li, Sol Lewitt, Richard Long, Bertien van Maanen, Christien Meindertsma, Sabrina Montiel-Soto, Antoinette Nausikaä, Olaf Nicolai, Paulien Oltheten, Nono Reinhold, Yamandú Roos, Salvo, Hans Schabus, Hans Scholten, Gerry Schum, Seth Siegelaub, Petra Stavast, Fiona Tan, Rein Jelle Terpstra, Bert Teunissen, Kees Verbeek, Ulay, Roy Villevoye,  JCJ Vanderheijden, Wilma Vissers, herman de vries, Hans Waanders en Jeroen van Westen.

Speciale dank gaat uit aan de volgende bruikleengevers: Marinus Augustijn, Christien Bakx, Peter Foolen, het Groninger Museum, Co & Lilian Seegers en Henk Woudsma.

Idee en samenstelling: Henk Woudsma samen met Pieter Augustijn en Ruby de Vos

 

EN
Travel is a theme with a long history of artists going out into the world for inspiration, to gain new knowledge or techniques, or where the journey itself becomes the work of art. When artists travel, their specialty consists in being able to record the new experiences. In this regard, the book is an excellent means of recording and presenting journeys with a particular (artistic) purpose. By bringing together findings and finds collected during the journey, by the idea of time and distance that arises when browsing and the handiness with which it can be taken by the artist during their travels. Through travel, one immediately notices the differences from one's own familiar surroundings. The climate, the living habits, the sight, everything is different and almost everyone notes those differences in one form or another. Travel is a discovery of the unknown but also a reflection on the familiar.

 

This kick-off exhibition is a starting point and as a source of inspiration for the following activities. It presents works from our own collection, complemented by loans. It shows with artist books, drawings, photographic and video works, audio the cultural-historical context and how this is further developed up to and including the present.

Artists: Bas Jan Ader, Kasper Andreasen, Frans Baake, Douwe Jan Bakker, Lothar Baumgarten, Delphine Bedel, Pieter Bijwaard, Stanley Brouwn, Dick Cassée, Laurie Clark, Thomas A Clark, Johan Cornelissen, Tacita Dean, Ad van Denderen, Marinus van Dijke, Mark Dion, Chris Drury, Ger van Elk, Sibylle Eimermacher, Christoph Fink, Peter Fischli & David Weiss, Hamish Fulton, Wim Gijzen, Jan Henderikse, Tjibbe Hooghiemstra, Roni Horn, Douglas Huebler, On Kawara, Esther Kokmeijer, Anouk Kruithof, Sem Langendijk, Junya Li, Sol Lewitt, Richard Long, Bertien van Maanen, Christien Meindertsma, Sabrina Montiel-Soto, Antoinette Nausikaä, Olaf Nicolai, Paulien Oltheten, Nono Reinhold, Yamandú Roos, Salvo, Hans Schabus, Hans Scholten, Gerry Schum, Seth Siegelaub, Petra Stavast, Fiona Tan, Rein Jelle Terpstra, Bert Teunissen, Kees Verbeek, Ulay, Roy Villevoye,  JCJ Vanderheijden, Wilma Vissers, herman de vries, Hans Waanders en Jeroen van Westen.

 

Special thanks go to the following lenders: Marinus Augustijn, Christien Bakx, Peter Foolen, the Groninger Museum, Co & Lilian Seegers and Henk Woudsma.

Idea and composition: Henk Woudsma with Pieter Augustijn and Ruby de Vos

Ondersteund door: