JCJ Vanderheyden, print, Het Noordbrabants Genootschap, Den Bosch, 1991

onderweg zijn

Onderweg bestudeerde JCJ Vanderheyden (1928-2012) vanuit zijn vliegtuigraam tijd, licht en ruimte. Door een vliegtuigraam turen kan een gevoel van tijdloosheid geven, vooral wanneer de wereld er abstract oogt met boven enkel blauw, onder zuiver wit. Ad van Denderen (1943) onderzocht met meer afstand van het nieuws, dichter bij de werkelijke veranderingen in het gebied van Marokko tot Israël, en van Libanon tot Spanje. Peter Fischli (1952) & David Weiss (1946-2012) werkten aan een doorlopende serie foto's van vliegvelden. Op het eerste gezicht lijken de beelden alledaags, bijna als toeristenfoto's, maar ze richten zich op de banale van vliegreizen. Bert Teunissen (1952) maakte onderweg naar zijn locaties reisindrukken in zwartwit opgenomen met een handcamera. Het is een contrastrijke, bijna filmische neerslag van het onderweg zijn. Pieter Bijwaard (1955) maakte foto’s vanuit het vliegtuigraam tijdens de vlucht KL889 AMS-HKG van Amsterdam naar Hongkong. Centraal in het werk van Christoph Fink (1963) staan de reizen die hij over de wereld maakt. Zijn oeuvre, dat hij 'Atlas der Bewegingen' noemt, bestaat niet enkel uit landkaarten, maar ook uit notities, tabellen, berekeningen, foto's, sculpturen en geluidsopnames. Deze reizen - te voet, per fiets, auto, trein of vliegtuig - zijn niet enkel een middel om een bepaalde bestemming te bereiken, ze zijn in feite belangrijker dan de eind locatie zelf. Onderweg naar pretparken en monumenten, campings en badplaatsen, de foto’s en teksten van Delphine Bedel (1964) documenteren toeristische plekken in verschillende contexten. Ze stelt de visuele representatie van vrije tijd, architectuur en culturele artefacten in vraag. Christien Meindertsma (1980) laat het banale zien in een verzameling van alle voorwerpen die in een periode van een week op Schiphol bij reizigers in beslag zijn genomen. Meindertsma wilde de vreemdheid van deze situatie vastleggen, de inbeslagname van soms persoonlijke voorwerpen in een tijd waarin de beveiliging werd verscherpt, en dit visueel laten zien. De deelnemers Anne Geene, Arjan de Nooy, Sander Uitdehaag en Vincent van Baar van Salvo zitten in een vliegtuig op weg naar New York. Ze hebben de Big Apple al eerder bezocht, maar wat hun reisgids hen ook verteld, het zal nieuw zijn.

EN
On the road, JCJ Vanderheyden (1928-2012) studied time, light and space from his plane window. Peering through a plane window can give a sense of timelessness, especially when the world looks abstract with only blue above, pure white below. Ad van Denderen (1943) explored with more distance from the news, closer to the real changes in the area from Morocco to Israel, and from Lebanon to Spain. Peter Fischli (1952) & David Weiss (1946-2012) worked on an ongoing series of photographs of airports. At first glance, the images seem mundane, almost like tourist photos, but they focus on the banality of air travel. Bert Teunissen (1952) made travel impressions on the way to his locations in black and white recorded with a hand-held camera. It is a high-contrast, almost cinematic record of being on the road. Pieter Bijwaard (1955) took photos from the plane window during flight KL889 AMS-HKG from Amsterdam to Hong Kong. Central to the work of Christoph Fink (1963) are the journeys he makes around the world. His oeuvre, which he calls "Atlas of Movements," consists not only of maps, but also of notes, tables, calculations, photographs, sculptures and sound recordings. These journeys - on foot, by bicycle, car, train or plane - are not just a means of reaching a particular destination, they are in fact more important than the final location itself. En route to amusement parks and monuments, campsites and seaside resorts, the photographs and texts of Delphine Bedel (1964) document tourist spots in different contexts. She questions the visual representation of leisure, architecture and cultural artefacts. Christien Meindertsma (1980) shows the banal in a collection of all the objects confiscated from travellers at Schiphol Airport over a one-week period. Meindertsma wanted to capture the strangeness of this situation, the confiscation of sometimes personal objects at a time when security was being tightened, and show this visually. Salvo participants Anne Geene, Arjan de Nooy, Sander Uitdehaag and Vincent van Baar are on a plane bound for New York. They have visited the Big Apple before, but whatever their guidebook tells them will be new.

werken:

JCJ Vanderheijden

J.C.J. van der Heyden, Gemeentemuseum Den Haag/Van Abbemuseum Eindhoven, 1977
Himalaya
, mededelingen nr. 32, Centraal Museum Utrecht, 1981
J C J Van Der Heyden, Museum Boymans-van Beuningen, 1990
J.C.J. van der Heyden
, Van Abbemuseum Eindhoven, 1983
print, Het Noordbrabants Genootschap, Den Bosch, 1991

 

Ad van Denderen
So Blue, So Blue / Edges of the Mediterranean, Innovative Logistics Llc, 2008

 

Peter Fischli & David Weiss

Sichtbare welt, Walther König, 2000
800 Views of Airports
, Walther König, Köln, 2012

 

Bert Teunissen

On the Road — Everglades, edition, FW:Books, Amsterdam, 2017

On the road. A domestic landscapes travelog, 2008

 

Pieter Bijwaard
Himalaya/KL889 AMS-HKG/17-02-2011, Bergen, 2012

Christoph Fink
Atlas Der Bewegingen - Beweging #39, Middelheim museum Antwerpen, 2000

 

Delhine Bedel

All that is solid melts into air – Notes on Tourism,  Episode Publishers, 2009

 

Christien Meindertsma
Checked baggage, uitgeverij Thomas Eyck, 2022

 

Salvo
24×36 Salvo’s Travel Guide, Salvo (Anne Geene, Arjan de Nooy, Sander Uitdehaag en Vincent van Baar), 2006