VISIE

Vanaf haar opkomst in de jaren ‘60 van de vorige eeuw werd het kunstenaarsboek door kunstenaars gebruikt om buiten de gevestigde instituten om een breed publiek te bereiken. Het is een medium waarin experimenten plaatsvinden, kennis wordt uitgewisseld en een intieme relatie met het publiek wordt aangegaan. Helaas blijven veel van deze boeken verborgen in de depots van musea, ver weg van het publiek. Het kwetsbare materiaal in combinatie met de noodzaak het aan te raken om het te kunnen ervaren maakt het een lastig medium voor deze instituten. Juist daarom kan de Stichting ARTisBOOK een verschil maken en een brug slaan tussen publiek en de kunstenaarspublicatie en daarmee kunst als zodanig dichter bij een breder publiek brengen. Tot ons onderzoeksdomein rekenen we naast het boek ook andere vormen van drukwerk zoals grafische werken en affiches, bulletins, mail-art, kunstenaarspagina's, object-boeken, tijdschriften en uitnodigingskaarten.

ARTisBOOK zoekt continu naar nieuwe strategieën om het publiek met het boek als kunstwerk in contact te brengen. In een tijd van individualisering en grote onzekerheid bieden wij een vaste plek voor ontmoeting en verwondering met kunstenaars die ons helpen onze omgeving en samenleving te onderzoeken en te bevragen. 


MISSIE


Stichting ARTisBOOK is een onderzoeks- en presentatieruimte voor hedendaagse kunstenaarsboeken en haar makers. In samenwerking met de kunstenaars creëren we programma’s waarin gastvrijheid, collectiviteit, experimenteren, kennisuitwisseling en professionalisering centraal staan. We dagen de kunstenaar uit ‘te spelen met ideeën over het kunstenaarsboek’ en nieuwe relaties te onderzoeken tussen hun werk en het publiek.

Door onze samenwerking met verschillende lokale ruimtes en organisaties ontstaan er kruisbestuivingen en nieuwe mogelijkheden om ons programma met een breed publiek te ontwikkelen en te onderzoeken. Als kenniscentrum voorzien we studenten en kunstenaars van advies, ons archief is publiekelijk toegankelijk en er worden gesprekken en gastlessen met de exposerende kunstenaars georganiseerd.

Stichting ARTisBOOK is toegewijd aan het kunstenaarsboek als medium waarbij we haar democratische waarden omarmen en grote waarde hechten wij aan onze nauwe en persoonlijke samenwerking met de kunstenaars, hun werk en het publiek. Haar kritische houding ten opzichte van het instituut daagt ons uit onze opvattingen over onze ruimte te bevragen en blijvend te onderzoeken.