Privacyverklaring

Stichting ARTisBOOK, hierna te noemen ARTisBOOK, verwerkt persoonsgegevens. Door de aard van onze activiteiten beschikken wij over bepaalde gegevens van je. Wij hechten veel waarde aan het beschermen van jouw persoonlijke gegevens en gaan hier erg zorgvuldig mee om. Elke verwerking van gegevens die wij doen, voldoen aan de huidige wet en regelgeving op het gebied van privacy (AVG).

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van gegevens van ARTisBOOK. In deze verklaring beschrijven we waarvoor je persoonsgegevens worden gebruikt. We gebruiken je gegevens alleen voor het doel zoals hier beschreven. Wij verzamelen persoonsgegevens die nodig zijn voor het afsluiten van overeenkomsten en de uitvoering daarvan, het onderhouden van contact, het leveren van educatieve producten en het uitvoeren van opdrachten/verzoeken die door jou aan ons zijn gegeven. De gegevens die wij verzamelen zijn vooral je NAW gegevens, eventueel je organisatie en functie en andere gegevens nodig voor communicatie zoals telefoonnummers en e-mailadressen.

Als je je hebt aangemeld voor het ontvangen van een uitnodiging en de nieuwsbrief van ARTisBOOK of voor onze lidmaatschap ARTisMEMBER, gebruiken wij je naam en e-mailadres om dit naar je te sturen. Bij iedere verstuurde uitnodiging of nieuwsbrief heb je de mogelijkheid om je hiervoor af te melden of de geregistreerde gegevens te wijzigen. Bij verwijdering worden jouw naam en e-mailadres uit ons bestand verwijderd. Dit bestand met emailadressen wordt alleen voor dit doel gebruikt en niet aan derden verstrekt.

 

Klik hieronder voor onze Privacy beleid.