Privacybeleid Stichting ARTisBOOK

Stichting ARTisbOOK, gevestigd aan Westerhavenstraat 14, 9717HT in Groningen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.


Contactgegevens:

info@artisbook.nl
Westerhavenstraat 14
9717HT Groningen

Persoonsgegevens die wij verwerken

ARTisBOOK verwerkt uw persoonsgegevens omdat u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief of doordat u lid wordt middels het ARTisMEMBER programma of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens zoals telefoonnummer die u aan ons verstrekt via mail of bericht via de website
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en ook onze organisatie heeft niet de bedoeling gegevens te verzamelen van personen onder de 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld van een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@artisbook.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting ARTisBOOK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verwerken van uw lidmaatschap
 • Het afhandelen van de betaling
 • Het informeren over uw lidmaatschap en verwante activiteiten
 • Het leveren van uw lidmaatschapskaart
 • Het verzenden van de nieuwsbrief
 • U te informeren over onze exposities, programma’s en activiteiten
 • Stichting ARTisBOOK verwerkt ook persoonsgegevens wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting ARTisBOOK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 6 maanden na het beëindigen van een lidmaatschap en 2 maanden na een aanvraag voor verwijdering van de verwerkte persoonsgegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting ARTisBOOK verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u (het lidmaatschap en verzending lidmaatschapskaart) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Stichting ARTisBOOK blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting ARTisBOOK gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de geGgevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting ARTisBOOK en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@artisbook.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting ARTisBOOK neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij gebruiken voor de opslag van gegevens en voor communicatie momenteel onze Google Workspace, voor de toekomst overwegen we extra privacy-vriendelijke alternatieven. Werknemers die toegang hebben tot de persoonsgegevens dienen bij aanvang van hun lidmaatschap akkoord te gaan met het naleven van de privacyverklaring van Stichting ARTisBOOK. Zij kunnen persoonlijk aansprakelijk worden gesteld indien zij niet in lijn werken met de privacyverklaring van Stichting ARTisBOOK. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@artisbook.nl