Uitgaande van Anne Geene waaiert de lijn zich uit

11 maart t/m 15 april 2023

Anne Geene (1983) verzamelt het materiaal voor haar werken uit de natuur en fotografeert, noteert, en documenteert het op zoek naar visuele overeenkomsten, patronen en verschijnselen. Deze bestaan meestal uit meerdere onderdelen en zijn opgebouwd uit verschillende beeldelementen (lijn, vorm, kleur), waarbij zij gebruik maakt van organisch materiaal om structuren en composities te creëren. Ze herschept en geeft vorm naar aanschouwing op een intuïtieve manier. Bestaande vormen verliezen daardoor hun oorspronkelijke betekenis en krijgen een nieuwe.

In Galerie Block C en ARTisBOOK wordt de expositie ‘Gronings gras’ van Geene gehouden. Hiervoor verzamelde ze gras afkomstig uit het Noorderplantsoen in Groningen. Dit ligt op de plaats waar in de 17e eeuw het noordwestelijke deel van de verdedigingswallen van de stad werd gebouwd en is geopend in 1880. Bij betreding van dit sfeervolle park kwam Geene op het idee om daar het ‘Gronings gras’ te verzamelen. Het gaat haar niet om de soort gras, maar de locatie en verborgen schoonheden van planten en dieren openbaren voor het publiek is van wezenlijk belang. In dit park vormt het gras een gazon. Hiervoor is Engels raaigras het meest geschikt en vormt de basis van het grasmengsel wat er groeit. Het blad loopt uit tot een punt. De lijn van het blad is langwerpig, kan kort of lang, recht of gebogen en dun of dik zijn. Verder heeft het een mooie diepgroene kleur. Elk grasje wordt in gescand en vervolgens rangschikt Geene de grasjes intuïtief, om zo binnen een vastgestelde afmeting de compositie vorm te geven. Het is een wonderlijke aanschouwing: van dichtbij zijn de duizenden grasjes duidelijk herkenbaar, maar op afstand krijgt het een abstraherende werking van lijnen.

Het is interessant te onderzoeken en te laten zien hoe bij andere kunstenaars die ook het boek als medium gebruiken, lijn, vorm en kleur worden gebruikt. Hoe staat dat in verhouding tot het werk van Geene? Doen zij dat op een gevoelsmatige of mathematische manier? Is er ook sprake van een benadering van de werkelijkheid? Zo niet, hoe uit het zich dan? Heeft licht ook invloed?

Er zijn naast werk van Anne Geene werken te zien van Annesas Appel (1978), Sjoerd Buisman (1948), Sigrid Calon (1969), Esther de Graaf (1984), Ad Dekkers (1938-1974), herman de vries (1931), Jan Dibbets (1941), Siebe Hansma (1949), Nan Hoover (1931-2008), Fransje Killaars (1959), Sol Lewitt (1928-2007), Marc Nagtzaam (1968), Peter Struycken (1939) en David Tremlett (1945).

Idee en samenstelling: Henk Woudsma

Brochure 

Lijst van werken