Stichting ARTisBOOK


ARTisBOOK is sinds 11 december 2017 een stichting speciaal voor de Week van het KunstenaarsBoek (WKB18) opgericht met de intentie ook daarna het genre kunstenaarsboek (kunstwerk in boekvorm) op verantwoorde wijze en in brede zin te promoten, tonen, onderzoeken en archiveren. De rijkdom en de reikwijdte van het Nederlandse en internationale boek als kunstwerk te presenteren aan een breed publiek als bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van ons cultureel erfgoed. Initiatieven op het gebied van het boek als kunstwerk actief te stimuleren en een verbindende factor zijn. Zo versterken we de verbintenis tussen erfgoed, kunst en samenleving. We beperken ons niet alleen tot kunstwerken in boekvorm, ook andere kunstenaarspublicaties (grafische werken en affiches, bulletins, mail-art, mediakunst, objectboeken, postal massages, tijdschriften, uitnodigingskaarten) worden hierin meegenomen.

VISIE OP HET KUNSTENAARSBOEK
Een kunstenaarsboek is een boek waarbij de kunstenaar de specifieke kenmerken van het boek als medium voor zijn ideeën heeft gekozen. Het is een kunstwerk. Het kan een unicum betreffen maar evengoed in grote oplage gemaakt zijn. Deze mogelijkheid van oplage maakt het in principe bereikbaar en toegankelijk voor een groot publiek. Door middel van het boek leer je de ideeënwereld van de kunstenaar kennen. Een belangrijk aspect aan het kunstenaarsboek is dat het een boek is van een kunstenaar en niet over een kunstenaar. Het is geen catalogus, tenzij de catalogus functioneert als een kunstwerk in boekvorm. De criteria van een kunstenaarsboek zijn niet strak begrensd. Er is een interessant grijs gebied dat mogelijkheden biedt voor experiment, omdat kunstenaars zich per definitie niet binnen grenzen laten vangen (zie verder hoofdstuk Definiëring).