Stichting ARTisBOOK


ARTisBOOK is sinds 11 december 2017 een stichting speciaal voor de Week van het KunstenaarsBoek (WKB18) opgericht met de intentie ook daarna het genre kunstenaarsboek (kunstwerk in boekvorm) op verantwoorde wijze en in brede zin te promoten, tonen, onderzoeken en archiveren. De rijkdom en de reikwijdte van het Nederlandse en internationale boek als kunstwerk te tonen aan een breed publiek als bijdrage aan het behoud en de ontwikkeling van ons cultureel erfgoed. Initiatieven op het gebied van het boek als kunstwerk actief te stimuleren en een verbindende factor zijn. Zo versterken we de verbintenis tussen erfgoed, kunst en samenleving. We beperken ons niet alleen tot kunstwerken in boekvorm, ook andere kunstenaarspublicaties (grafische werken en affiches, bulletins, mail-art, mediakunst, objectboeken, postal massages, tijdschriften, uitnodigingskaarten) worden hierin meegenomen.EIGENHEID VAN DE KUNSTENAARSBOEKEN
Belangrijk bij de presentatie van kunstenaarsboeken is dat de eigenheid wordt gerespecteerd. Het zijn kunstwerken in boekvorm en dat betekent dat ze alleen tot hun recht komen als de toeschouwer het zelf kan ontdekken. Typisch voor het kunstenaarsboek is doorgaans dat het niet in één oogopslag kan worden bekeken; dat het enige tijd vraagt om het volledig, blad na blad, beeld na beeld, te ontdekken. Daarom streeft ARTisBOOK ernaar dat kunstenaarsboeken ter inzage aan de bezoeker worden getoond. Door het vast te houden, door te bladeren en te lezen, ontstaat er een andere relatie tussen kunstwerk en publiek. Het kunstenaarsboek is vaak laagdrempelig in opzet en daardoor ook heel bereikbaar voor geïnteresseerd publiek.

VISIE OP HET KUNSTENAARSBOEK
Een kunstenaarsboek is een boek waarbij de kunstenaar de specifieke kenmerken van het boek als medium voor zijn ideeën heeft gekozen. Het is een kunstwerk. Het kan een unicum betreffen maar evengoed in grote oplage gemaakt zijn. Deze mogelijkheid van oplage maakt het in principe bereikbaar en toegankelijk voor een groot publiek. Door middel van het boek leer je de ideeënwereld van de kunstenaar kennen. Een belangrijk aspect aan het kunstenaarsboek is dat het een boek is van een kunstenaar en niet over een kunstenaar. Het is geen catalogus, tenzij de catalogus functioneert als een kunstwerk in boekvorm. De criteria van een kunstenaarsboek zijn niet strak begrensd. Er is een interessant grijs gebied dat mogelijkheden biedt voor experiment, omdat kunstenaars zich per definitie niet binnen grenzen laten vangen.